Національно-патріотичне виховання

Педагогічний колектив Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2015/2016 н.р. розпочавши роботу над «Національно-патріотичним вихованням», пам’ятає слова українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського про те, що кожна дитина не тільки особистість, а й завтрашній громадянин, і доповнює їх висловом американського філософа Луї Брайде «Єдиний титул у нашому демократичному суспільстві є вищим за титул Президента – це титул Громадянина». Тож, провідною ідеєю  роботи опорної школи є перехід від соціоцентричного підходу у формуванні патріотизму до антропоцентричного, основою якого є переконання, що суб’єктом-носієм патріотизму в соціумі є особистість. Завдяки її творчості, зусиллям, ідеям розвивається соціальний феномен – патріотизм.
         Своє завдання, завдання українського вчителя, бачимо в тому, щоб випускник Гремʼяцької загалноосвітньої школи, ставши успішним і конкурентоспроможним, знайшовши себе, все життя пам’ятав:

ПАСПОРТ ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Адреса та повна назва опорного закладу освіти

16020 Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

село Грем"яч, вулиця Миру 131

Грем'яцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

Науково-методична проблема, над якою працює школа

"КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ"

 

Науково-методична проблема опорного навчального закладу освіти

Національно-патріотичне виховання

Керівник опорного навчального закладу освіти

Мельник Тетяна Петрівна

Координатор опорного навчального закладу освіти

Савченко Валентина Михайлівна

Склад ради опорного навчального закладу освіти

Шкалаберда Олена Олександрівна – голова ради, заступник директора школи

Члени ради:

Хмель Валентина Сергіївна – учитель історії

Шевцова Ірина Володимирівна – учитель математики, керівник методичного обʼєднання класних керівників;

 Гусарь Андрій Олександрович - заступник директора з вихонвої роботи

Шкалаберда Сергій Анатолійович – учитель Захисту Вітчизни, фізичної культури.

Провідна ідея досвіду

Забезпечення практичної розбудови системи національно-патріотичного виховання, розробка стратегії і тактики розв’язання проблем національно-патріотичного виховання, апробація та популяризація інноваційних технологій, підтримка самореалізації талановитих педагогів.

Основні форми роботи

 

1.Формування елементів національної свідомості  школярів на основі народних звичаїв, традицій і обрядів у позанавчальному виховному процесі шляхом вивчення учнями свят народного календаря, відтворення народних звичаїв і обрядів. Зереження і пропаганда історико-культурної спадщини українського народу.                                    2.Використання потенціалу шкільної музейної кімнати   на уроках української мови і літератури, географії, історії,  образотворчого мистецтва, художньої культури та   у виховній роботі   під час тематичних і оглядових екскурсій, зустрічей, виховних заходів.                

3.Краєзнавча робота засобами музейної діяльності.         

  4.Вивчення народних пісень, балад, творів українських поетів: Т. Шевченка, О. Олеся, Є. Маланюка, В. Симоненка, В. Сосюри, Д. Павличка, І. Драча, Л. Костенко.                                              

  5.Участь у конкурсах, змаганнях, фестивалях.                                        

   6.Заняття гуртків.


Нормативне забезпечення cms.grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/natsionalno-patriotichne-vikhovannya/normativne-zabezpechennya/


Методичні рекомендації cms.grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/natsionalno-patriotichne-vikhovannya/metodichni-rekomendatsiji/


Відеоматеріали cms.grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/natsionalno-patriotichne-vikhovannya/videomateriali/

 

Матеріали для практичного використання cms.grem-yatska-zosh-i-iii-supeniv.webnode.ru/natsionalno-patriotichne-vikhovannya/materiali-dlya-praktichnogo-vikoristannya/